Category: DEFAULT

7 thoughts on “ Jedna Ojczyzna - Salut - Piętno Nienawiści ”

Nikojora
Oct 30,  · jeden m. one; Usage notes. In composite numbers (dwadzieścia jeden, trzydzieści jeden, czterdzieści jeden, etc.), jeden is indeclinable. Thus: dwudziestu jeden ludzi = "twenty-one people" Ja tam zobaczyłem dwudziestu jeden ludzi = "I saw twenty-one people there" Declension.